Ready for the future: nieuwe tankreiniging Zelzate (BEL)

Nieuwe tankreiniging

De nieuwe tankreinigingsinstallatie heeft zes wasbanen, vier voor bulkproducten en lichte chemicaliën en twee voor levensmiddelen.


In 2007 had het Gröninger NEWS Magazine een item over De Vleesschauwer, ook bekend als Spoelhal Rosteyne in Zelzate, België. Het ging over de heer Daniel De Vleesschauwer. Toen hij in 1993 een kans zag heeft hij die met veel enthousiasme benut. Met een handmatig bediend enkelbaans reinigingsstation wist hij, met focus op kwaliteit en grote toewijding, een naam op te bouwen in de gehele regio. Al snel werd een tweede baan gebouwd en na 10 jaar van handmatige bediening werden in samenwerking met Gröninger de twee oorspronkelijke banen geautomatiseerd. Kort daarna werden twee nieuwe handmatige bediende banen toegevoegd. Ook werd er een grote investering gedaan in een ultra¬modern afvalwaterzuiveringssysteem, gebouwd door de langjarige partner van Gröninger AAQUA.


Kort na de start zijn Daniel’s dochter en zoon, Sabine en Wim De Vleesschauwer, bij het bedrijf komen werken en sinds het pensioen van Daniel een paar jaar geleden zijn zij directeur-eigenaar van het Spoelhal Rosteyne. Het is genetisch onmogelijk voor Sabine en Wim om stil te zitten of te staan en al snel werden plan¬nen gemaakt voor een grote uitbreiding van de reinigingsinstallatie.


De nieuwe installatie heeft zes wasbanen, vier voor bulkproducten en lichte chemicaliën en twee voor levens¬middelen. Het warmwater bereidings¬systeem is van topklasse en combineert heet water bereiding met een stoom- en CV-ketel waardoor de brandstofefficiëntie wordt geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het afvalwater gedeeltelijk gerecupereerd via een omgekeerd osmosesysteem. Een zeer intelligent pomp back-up systeem zorgt voor zero downtime. Alle automa¬tisering, inclusief die van de bestaande banen, voldoet aan de nieuwste normen. Dit geeft Sabine en Wim controle over zowel het reinigingsproces (Cleaning Guard) als over alle technische processen.


Gröninger is er trots op partner te zijn van dit uitdagende familiebedrijf, een diamant in de branche.

Delen: