IBC-cleaning Houweling

Milieuvriendelijke IBC-spoelstraat – Bleiswijk (NLD)

Door meerdere waskoppen en droogbuizen tegelijkertijd in te zetten op de diverse secties wordt een grote doorvoercapaciteit bereikt. Er zijn ook belangrijke energiebesparende maatregelen ingebouwd.


De Houweling Groep heeft in 2018 haar hoofdkantoor en magazijnen in Bleiswijk volledig en duurzaam gerenoveerd. Zo is het dak geïsoleerd, zijn er zonnepanelen geplaatst en is de kantoorruimte uitgebreid.


Voor de nieuw in te richten IBC spoel¬straat voor de reconditionering van IBC’s kwam als vanzelfsprekend Gröninger in beeld. De nieuwe installatie heeft een automatische kettingbaan voor de IBC’s. Het reinigingsproces omvat de volgende activiteiten: (1) verwijdering doppen/deksels/openen kogelkraan, (2) externe IBC-reiniging, (3) Interne IBC-reiniging, (4) drogen, (5) lektesten, (6) aanbrengen doppen/deksels/verzegeling/reinigingslabel.


Door meerdere waskoppen en droogbuizen tegelijkertijd in te zetten op de diverse secties wordt een grote doorvoercapaciteit bereikt. Er zijn ook belangrijke energiebesparende maatregelen ingebouwd:

- Gefilterd regenwater wordt ingezet om drinkwatergebruik te verminderen

- Schoon naspoelwater wordt opgevan¬gen voor hergebruik bij voorspoelen

- Energie van de zonnepanelen dient voor de voeding van alle motoren


Met deze nieuwe wasbaan gaat de Houweling Groep modern de toekomst in.

Delen: