Techniek
achter tankreiniging
Duurzaamheid en energievoorziening
Veiligheid
Ergonomie en kwaliteit
Kwaliteit en borging: Food
Kwaliteit en borging: Non-food en Chemie
Service & Support Beyond Cleaning
Reststroom: water- en luchtzuivering
Software & borging: Cleaning Guard

Tankreiniging is ons vak

Onze tankreinigingssystemen vinden hun weg over de hele wereld, ten behoeve van startende containerdepots als grote gevestigde namen. Allemaal vertrouwen ze op de Gröninger techniek en dat vereist kennis; daarom blijven wij ons op het gebied van tankreiniging ontwikkelen. Door te investeren in onderzoek en innovatie behoren wij zelfs tot de benchmark in de industrie. En daar zijn wij best trots op.


Innovatie bij én met Gröninger
Leaflet 1: Op de Noord-Amerikaanse markt hebben wij onze hogedruk/laagvolume geïntroduceerd. Waardoor tanks binnen 30 minuten kunnen worden gereinigd. Dat is een 75% korter durende reinigingscyclus dan voorheen. 

Leaflet 2: Onze sector heeft van nature een grote ecologische voetafdruk. Dagelijks zijn wij bezig met het verkleinen van de ecologische (tankreinigings)voetafdruk. Denk hierbij aan waterhergebruik, warmteterugwinning, recirculatie-units (CIP).

Leaflet 3: Als partner of choice verzorgen wij het hele traject vanaf de realisatie tot aan het onderhoud van tankreinigingsinstallaties. Dat doen wij voor tankreinigingsstations en tankcontainerdepots wereldwijd. Zo kunnen onze klanten zich richten op hun core business: het inwendig en uitwendig reinigen van ISO-tankcontainers, tankauto's, bulkwagens en silowagens.

Whitepaper reduce tank cleaning cycle time USA Groninger    Whitepaper reduce cleaning footprint Europe Groninger    How to start a tank cleaning depot

Start cleaning the Gröninger way….. now!

Techniek achter tankreiniging

Gröninger haalt het maximale uit de techniek. Dat vertaalt zich niet alleen in het ontwerp, de bouw en installatie van een tankreinigingssysteem, maar ook in onderhoud en service. Bovendien leveren wij alle essentiële input voor de civiele techniek, infrastructuur en technische periferie. Denk daarbij aan waterzuivering, luchtzuivering, droger en warmwater voorziening met CV- ketel of stoomketel.

 

 

Het werkgebied van Gröninger reikt verder dan de techniek alleen. Voor onze opdrachtgevers zijn wij het aanspreekpunt voor het totale project. Duurzaamheid en bedrijfszekerheid staan daarin centraal. Zo werkt ons team tijdens de bouw uitsluitend met A-kwaliteit materialen en componenten die in eigen huis zijn ontwikkeld en getest.

Duurzaamheid en energievoorziening

Energie heeft een flink aandeel in de kostprijs van een tankreiniging. Daarom verdienen duurzame reinigingsinstallaties zichzelf terug. Wij leveren energiebesparende oplossingen om bedrijven te helpen groener te opereren en de kosten te drukken.

Daarom is er bij Gröninger speciale aandacht voor:


Duurzame stoom- en CV-systemen
Voor het opwarmen van het waswater heeft u de keuze tussen een stoomketel of CV-ketel. De stoomketel of stoomgenerator warmt niet alleen het water op. Hij zorgt ook voor het voorverwarmen, vooraf opstomen en steriliseren van de tanks na de reiniging. In het laatste geval spreken we van Koosjer reinigen.

 


Energiebesparing
Om het energieverbruik te reduceren, passen wij diverse technieken toe:

  • Frequentieregelaars voor een lager stroomverbruik en minder onderhoud aan de hogedrukpompen.
  • Rookgascondensatoren voor het koelen van de rookgassen uit de stoomketel en het leveren van de teruggewonnen energie in het waswater.
  • Afvalwaterkoeling voor een lager energieverbruik en een beter rendement van de olie- en vetafscheider en de DAF-unit van de waterzuivering.
  • Warm gevoede pompen voor het bufferen van heet water en het reduceren van de piekcapaciteit van een installatie.

Alternatieve energiebronnen
Naast de klassieke stoom- en CV-ketel past Gröninger ook andere warmtebronnen toe:

  • Biogas: bij de vergisting van biologisch afval ontstaat biogas. Dit gas wordt ingezet voor het voeden van bijvoorbeeld een stoomketel.
  • Warmtekrachtkoppeling: deze levert zoveel restwarmte op dat hiermee een groot deel van het waswater wordt opgewarmd.
  • Aardwarmtepompen: deze worden gebruikt om de energie te benutten die in diepere aardlagen is opgeslagen.

 

Veiligheid

Veiligheid staat voorop. Maar het reinigen van tanks is niet zonder risico’s. De tanks bevatten soms agressieve chemicaliën. Het gebruik van heet water onder hoge druk is ook een risico net als werken op hoogte. Gröninger stemt de techniek hierop af en doet daarin geen concessies.

Valbeveiliging
Bij de selectie van een valbeveiliging kunt u kiezen tussen een individuele of collectieve valbeveiliging. Vaak wordt gekozen voor een individueel systeem waarbij de reiniger zichzelf zekert met een haak die aan een valstopper is gemonteerd. Valt de reiniger, dan wordt zijn val gebroken door het valblok. In het ontwerp van de wasbaan wordt rekening gehouden met optimale bewegingsvrijheid voor de operator. Bekijk de film via YouTube.

 

Aarding
Tijdens het reinigen van bepaalde producten kan explosiegevaar ontstaan. Om dit gevaar in te dammen is gebruik van een degelijk aardingssysteem cruciaal. Zo’n systeem voert statische elektriciteit veilig af zonder een vonk te creëren.

Ergonomie en kwaliteit

Twee factoren bepalen de kwaliteit van de reiniging. De eerste is een goed functionerende installatie en de tweede is een goed getrainde reiniger die bovendien over de juiste hulpmiddelen beschikt.

Automatische wasprogramma’s
Vaste wasprogramma’s staan aan de basis van een goede reiniging. Zo kan de reiniger zich richten op andere werkzaamheden terwijl het programma loopt.

Training
Gröninger besteedt veel aandacht aan het instrueren van reinigers tijdens de oplevering van een installatie. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk van ervaren operators die ook op interim-basis worden ingeschakeld.

Tools
Hogedrukpistolen, schuimpistolen en vernevelingsystemen zijn enkele voorbeelden van tools op de werkplek. Daarnaast is de vacuüm-extractor een handige tool om tanks snel te inspecteren. Met perslucht wordt de damp na de reiniging binnen een mum van tijd uit de tank getrokken. Bekijk de film via YouTube.

Kwaliteit en borging: Food

Het reinigen van levensmiddelen is een vak apart binnen de tankreiniging. Vervuilde tanks met restlading van bijvoorbeeld vruchtensappen, oliën en chocolade worden met Gröninger installaties volgens de strengste criteria schoongemaakt. Het ontwerp is zelfs volledig afgestemd op de reiniger. Zo heeft hij alle tools in handen om de tank naar de eisen van de verlader te reinigen. Daarmee is het reinigingsproces van A tot Z geborgd.


In een Gröninger installatie is speciale aandacht voor:

Reinigen van laad- en losslangen
Niet alleen de tankreiniging maar ook het reinigen van appendages en laad- en losslangen zijn van groot belang. Gröninger ontwikkelt hiervoor verschillende toepassingen. De standaard voor het reinigen van laad- en losslangen bestaat uit een roestvrijstalen frame waarop slangen vrij van de washalvloer worden gereinigd. Een meer geavanceerde oplossing biedt de mogelijkheid om slangen automatisch te stomen, te reinigen en te drogen via een manifold.

 

Steriliseren met stoom
Stoom is een veel toegepaste methode bij het reinigen van levensmiddelentanks. En dat is niet zonder reden. Producten als olie en chocolade hebben een hoog smeltpunt. Door voorafgaand aan de reiniging stoom in de tank te blazen, smelten deze producten als sneeuw voor de zon. Zo wordt de waterzuivering minder belast en bespaart u op water en energie tijdens het wasproces.

Desinfecteren van de gereinigde tanks
Door na de reiniging stoom in de tank te blazen worden eventuele resterende bacteriën gedood. Dit is zelfs een vereiste bij Koosjer reinigingen. Gröninger installaties hebben de mogelijkheid stoom via de mangaten in te blazen. Dit is een volledig geautomatiseerd proces dat wordt bewaakt met temperatuur sensoren.

PLC sturing en sensoren
Het reinigingsproces wordt vanuit de PLC aangestuurd en met diverse sensoren gecontroleerd.

Cleaning Guard
Gröninger installaties zijn bijzonder geschikt voor speciale tank cleaning software. Die techniek is samen met tankcleaning operators, verladers en software specialisten ontwikkeld en heet Cleaning Guard. Het is een systeem dat het reinigingsproces valideert en controleert. Daarmee waarborgt u de hoogst mogelijke kwaliteit van tankreiniging.

Het systeem meet niet alleen de temperatuur, druk, flow en dosering van het reinigingsmiddel maar ook het tijdsverloop van het reinigen. De gemonitorde procesparameters worden via grafieken en tabellen aan de klant en verladers beschikbaar gesteld. Het Cleaning Guard systeem voor tankreiniging en ISO tankcontainerreiniging is geauditeerd en geaccrediteerd door Sure Global Fair (SGF).

Kwaliteit en borging: Non-food en Chemie

De variëteit aan chemicaliën is enorm. Het gros wordt vloeibaar in tankwagens en tankcontainers of als poeder of korrels in bulkwagens vervoerd. Het reinigingsproces van deze type tanks vereist een specifieke aanpak, want de veiligheidsaspecten in deze branche zijn nog prominenter dan bij food.

De optimale werkdruk
De juiste werkdruk is bepalend voor het reinigingsresultaat. Sommige restladingen zijn eenvoudig te reinigen met maximaal 50 of 100 bar. Voor bepaalde chemicaliën zijn hoge werkdrukken nodig bij tankreiniging. Daarom biedt Gröninger naast installaties die op 50 en 100 bar werken ook installaties met ‘heavy duty’ 200 bar pompen. De restproducten worden via een programma automatisch gekoppeld aan een passend reinigingsmiddel voor een optimaal resultaat.

 

Tankreiniging in ATEX omgeving
Het reinigen van tanks in een ATEX-zone verdient bijzondere aandacht omdat in zo’n omgeving het risico op explosiegevaar bestaat. Zo is een wasbaan met een ATEX-keurmerk een vereiste. Gröninger levert installaties met ATEX gecertificeerde componenten.

Luchtzuivering in de tankreiniging
Bepaalde chemicaliën zoals ammoniak en acrylaat veroorzaken geuroverlast. Om de overlast tot een minimum te beperken, heeft Gröninger een geïntegreerde oplossing ontwikkeld. Vrijkomende gassen worden afgezogen en in een luchtzuiveringsinstallatie onschadelijk gemaakt. De installatie bestaat veelal uit een combinatie van gaswassers (alkalisch en zuur) en een actief-kool filter.

Speciale apparatuur voor kunsthars- en latexreiniging
Het reinigen van ingedroogde latex of kunsthars vraagt meer dan een hoge werkdruk en temperatuur. Daarom heeft Gröninger een efficiënte latex reinigingsinstallatie ontworpen. Hierbij wordt reinigingsmiddel via een recirculatiesysteem in de tank verpompt.

Speciale apparatuur voor MDI en TDI reiniging
Het reinigen van ingedroogde MDI en TDI gebeurt met een werkdruk van maar liefst 800 bar, een hoge temperatuur en een groot circulatievolume. Gröninger heeft in samenwerking met partner Dynajet een MDI/TDI-reinigingsinstallatie ontworpen. Hierbij wordt reinigingsmiddel via een recirculatiesysteem in de tank verpompt.

Naast specifieke techniek voor food en chemie leveren wij tankreiniging componenten voor universeel gebruik:

Verwarmingssysteem voor tanks en tankcontainers
Tankwagens en tankcontainers die beladen zijn maar niet aangekoppeld, worden met een externe warmtebron op temperatuur gehouden. Afhankelijk van het type tank en product kiest men voor stoom, warm water of elektriciteit. In de praktijk is stoom het meest gekozen verwarmingsmedium. Zo worden niet alleen temperatuurgevoelige producten gecontroleerd verwarmd maar ook de veiligheid en kwaliteit van het product gewaarborgd.

Drogers voor tankauto's, tankcontainers en bulkwagens
Met de nieuwste versie van het Gröninger drypack wordt de droogtijd ingekort tot ongeveer 7-8 minuten. Zo is de baan weer snel beschikbaar voor een nieuwe wagen. Bij het drogen wordt gebruik gemaakt van warme en gefilterde lucht. Deze filters voldoen aan de strengste eisen die gesteld worden door verladers. De lucht wordt via roestvrijstalen blaaspijpen in de tanks geblazen waardoor slangen heel blijven en vervuiling weinig grip krijgt.

Service & Support Beyond Cleaning

Voor service & support is er maar één referentiepunt: de klant en zijn reinigingsactiviteiten. Gröninger service & support modules komen voort uit een grondige analyse van de vereisten van de klant die essentieel zijn voor succesvolle bedrijfsvoering op basis van efficiënte en effectieve processen. Naast het feit dat Gröninger maatwerk installaties ontwikkelt en levert, is de Gröninger organisatie toegewijd om maatwerk service, onderhoud en support te bieden nadat de apparatuur is geïnstalleerd en de inbedrijfname is afgerond: wij noemen dat “Support Beyond Cleaning”. Lees hier meer, klik op 'Service & Parts'.

Reststroom: water- en luchtzuivering

 

Gröninger is turn-key leverancier van alle techniek in en rondom de tankreiniging en levert de benodigde apparatuur voor de waterzuivering. Afhankelijk van de te reinigen producten én de lokale lozingseisen wordt de optimale installatie samengesteld. Veelal bestaat deze uit een olie-/vetafscheider, buffertanks, DAF-unit en een bioloog. Om energie te sparen is de laatste jaren een aantal systemen bedacht om energie terug te winnen en water gedeeltelijk opnieuw te gebruiken. Bij veel installaties is tevens een luchtzuivering noodzakelijk of gewenst. Ook daarvoor is Gröninger de partner bij uitstek.

 

Software & borging: Cleaning Guard

Cleaning Guard is een gecombineerd software / hardware tool voor borging van een tankreiniging en is als pakket inmiddels in gebruik is bij talloze tankreinigingsbedrijven ter wereld. Daarmee is dé standaard gezet. De ontwikkeling heeft plaats gevonden in nauwe samenwerking met tankreiniging operators, verladers en intern en externe software specialisten. De combinatie van de expertise en ervaring van deze specialisten heeft geleid tot een systeem dat het reinigingsproces valideert en controleert op een manier die de hoogst mogelijke kwaliteit van tankreiniging waarborgt.

Tankreiniging is ons vak

Onze tankreinigingssystemen vinden hun weg over de hele wereld, ten behoeve van startende containerdepots als grote gevestigde namen. Allemaal vertrouwen ze op de Gröninger techniek en dat vereist kennis; daarom blijven wij ons op het gebied van tankreiniging ontwikkelen. Door te investeren in onderzoek en innovatie behoren wij zelfs tot de benchmark in de industrie. En daar zijn wij best trots op.


Innovatie bij én met Gröninger
Leaflet 1: Op de Noord-Amerikaanse markt hebben wij onze hogedruk/laagvolume geïntroduceerd. Waardoor tanks binnen 30 minuten kunnen worden gereinigd. Dat is een 75% korter durende reinigingscyclus dan voorheen. 

Leaflet 2: Onze sector heeft van nature een grote ecologische voetafdruk. Dagelijks zijn wij bezig met het verkleinen van de ecologische (tankreinigings)voetafdruk. Denk hierbij aan waterhergebruik, warmteterugwinning, recirculatie-units (CIP).

Leaflet 3: Als partner of choice verzorgen wij het hele traject vanaf de realisatie tot aan het onderhoud van tankreinigingsinstallaties. Dat doen wij voor tankreinigingsstations en tankcontainerdepots wereldwijd. Zo kunnen onze klanten zich richten op hun core business: het inwendig en uitwendig reinigen van ISO-tankcontainers, tankauto's, bulkwagens en silowagens.

Whitepaper reduce tank cleaning cycle time USA Groninger   Whitepaper reduce cleaning footprint Europe Groninger   How to start a tank cleaning depot

Start cleaning the Gröninger way….. now!

volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige