Advice & Feasibility
Civil Engineering
Technical Systems
Tank Cleaning
Technical Systems
Food non food
Service & Parts
Certification & Training

Advice & Feasibility

Bedrijfsmodellen en financiering
Voordat de technische modelleringsfase kan beginnen, moet veelal een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Gröninger heeft een uitgebreid model ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met investeringen, reinigingsvolumes, variaties op reinigingsprogramma's, variabele kosten (stoom, water, energie en chemicaliën). Veel bedrijven doen hun eigen studies ten behoeve van nieuwe projectmogelijkheden. Anderen vertrouwen op derden. In beide gevallen is Gröninger een nuttige schakel voor validatie of voor een eerste analyse.

Quick scan bestaande installatie
Bij bestaande installaties waar renovatie of uitbreiding wordt overwogen kan Gröninger een quick scan uitvoeren. Daarbij wordt gelet op talloze aspecten: de huidige stand der techniek, de terugverdientijd van de renovatie, de huidige wettelijke eisen, ergonomie, verbetering van de logistieke stromen, etc. Gröninger verzorgt een rapport met een begroting gerelateerd aan de project scope.

Waste water and air emission check
Onderdeel van de (existing) system scan is waste water en air emission check. Oudere installaties zijn vaak gebouwd in een tijd dat de eisen beperkt waren. Bij nieuwe projecten zal voldaan moeten worden aan milieu-eisen op basis van de laatste stand der techniek. Gröninger brengt de vereisten duidelijk in kaart.

Duurzaamheid opties
Alle reinigingsprocessen verbruiken energie, water en verbruiksmiddelen zoals chemicaliën. De gangbare bron van energie verschilt van land tot land. In alle gevallen moet echter aandacht worden besteed aan aspecten als de CO2-footprint, de duurzaamheidsstrategie, de beschikbaarheid en kosten van energiebronnen en het economisch gebruik van energie en water. De beslissingen op deze gebieden hebben op lange termijn effect en verdienen een grondige analyse in de ontwikkelingsfase van het project.

Civil Engineering

Concept lay-outs voor nieuwe reinigingsinstallaties
Voor de ontwikkeling van nieuwe locaties moeten veel verschillende aspecten in acht worden genomen, zoals operations, logistiek en engineering. Op basis van jarenlange ervaring heeft Gröninger alle deskundigheid in huis om klanten te ondersteunen bij het ontwikkelen en inrichten van nieuwe locaties. In de aanloopfase worden veel verschillende inrichtingsvoorstellen vanuit een grote referentielijst gepresenteerd. Alle voor- en nadelen worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe reinigingslocatie. Wanneer de basisinrichting is geselecteerd, wordt een grondige analyse uitgevoerd die resulteert in een compleet concept voor de nieuwe site. Deze locatie-indeling kan worden meegenomen tijdens gesprekken met autoriteiten en aannemers voor de civiele techniek en vormt de basis voor het nieuwe project. Tankcontainerdepots vervullen diverse functies: reiniging, reparatie, opslag, onderhoud, transport, verwarming, enz. Deze specifieke functies vragen extra aandacht bij het locatieontwerp. Gröninger heeft in de afgelopen decennia veel depots ontwikkeld in nauwe samenwerking met wereldwijde opererende klanten. Dit heeft geleid tot een indrukwekkende ervaring en kennisbasis, die beschikbaar is voor de ontwikkeling van nieuwe tankcontainerdepots.

Gedetailleerde engineering
Gröninger verzorgt het ontwerp van de installaties 100% in eigen beheer. Dit omvat de procestechniek, de werktuigbouwkundig aspecten (2D en 3D), elektrotechniek en besturingstechniek. Een zeer gekwalificeerde en ervaren staf zorgt dat de installatie tot in de puntjes wordt uitgewerkt.

Analyses voor installaties
De ontwerpparameters zijn cruciaal om te voldoen aan bestaande en lange termijn capaciteitsvereisten. Deze analyse richt zich op beschikbare en nieuw ontwikkelde technologie en de ontwerpparameters voor reinigings-, afvalwater- en luchtzuiveringsinstallaties.

Ondersteuning bij lokale vergunningstrajecten
Samenwerking en communicatie met lokale overheden is de sleutel tot succesvolle projectontwikkeling. De autoriteiten vragen veelal zeer specifieke informatie voor milieu- en bouwvergunningen. Het niveau van complexiteit en de specifieke vereisten verschilt van land tot land en van project tot project. In elk geval zal de Gröninger ervaring en kennis beschikbaar zijn om het gehele vergunningaanvraag te vergemakkelijken en te bespoedigen.

Technical Systems
Tank Cleaning

Voor meer informatie over Tankreinigingsinstallaties, klik hier.

Technical Systems
Food/Non food

Voor meer informatie over Food/Non-food reinigingsinstallaties, klik hier.

Service & Parts

Levering reserveonderdelen en verbruiksartikelen
Gröninger heeft een groot centraal magazijn in Rotterdam. Van hieruit worden onderdelen door internationale koeriersdiensten over de hele wereld verzonden. Gröninger regelt alle verzend- en douanedocumentatie om een vlotte afleverprocedure te verzekeren tegen kostprijs. Ook van verbruiksartikelen zoals filters, hogedrukslangen, spuitpistolen, reparatie kits, pakkingen, enz. heeft Gröninger een omvangrijk assortiment op voorraad. Gröninger biedt een klantportaal inclusief een bestelsysteem dat direct toegang biedt tot een selectie van reserve-onderdelen en verbruiksartikelen gebaseerd op klant specifieke apparatuur.

Levering reinigingsmiddelen en chemicaliën
Gröninger levert het meest uitgebalanceerde pakket reinigingsmiddelen en chemicaliën dat beschikbaar is in de markt. Deze middelen zijn enerzijds veilig om te gebruiken met klant specifieke apparatuur en bieden tegelijkertijd de best mogelijke resultaten bij optimaal economisch gebruik.

Support Beyond Cleaning: technisch
Telefoon/Skype/video
Vanuit de serviceafdeling in Rotterdam biedt Groninger ondersteuning op afstand. In meer dan 90% van de gevallen kan het personeel van Gröninger op afstand operationele, software of technische problemen oplossen via mail/telefoon/skype/video.

Online monitoring
Online-monitoring (opsporing van foutmeldingen en oplossing daarvan) kan plaatsvinden met behulp van tools zoals Tosi box, box-pc, internet toegang of (bij oudere installaties) via een analoge lijn. Deze tools kunnen worden ook gebruikt voor software-updates.

On-site aanwezigheid
Als problemen niet (tijdelijk) opgelost kunnen worden dan plant Gröninger -na akkoord- een bezoek van vakkundige engineers in die problemen ter plaatse kunnen oplossen.

Online klantportaal
Een zeer belangrijk element in deze module is een op maat gemaakt klantportaal, waardoor klanten toegang hebben tot een bestelsysteem voor reserveonderdelen en verbruiksgoederen en de nieuwste informatie over de geïnstalleerde systemen, waaronder:

  • P & ID-tekeningen
  • Elektrische schema's
  • Exploded view items
  • Technische documentatie
  • Handleidingen
  • Service checklists

Support Beyond Ceaning: operationeel
MSDS-analyse
Gröninger voert grondige analyses uit van Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) en vertaalt deze gegevens in informatie, de beste werkwijze en strakke procedures die een correct reinigingsproces garanderen. Deze service wordt uitgevoerd in samenwerking met Gröninger’s partner Cindax.

Ontwikkeling van reinigingsprogramma’s
De Gröninger systemen zijn PLC gestuurd waarmee de uitvoering van verschillende wasprogramma's kan worden aangepast aan specifieke reinigingsvoorschriften. Gröninger heeft interne expertise om reinigingsprogramma’s te ontwikkelen. Daarnaast is er een Gröninger softwarepakket genaamd ‘Cleaning Guard’. Dit pakket gaat een stap verder en maakt het mogelijk systematisch reinigingsprocessen te controleren en te valideren met behulp van hardware- en software-instrumenten.

MSDS analyse ten behoeve van waterzuivering
Gröninger voert grondige analyses uit van Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) en vertaalt deze gegevens in informatie, de beste werkwijze en strakke procedures die een optimaal waterbehandelingsproces garanderen. Deze service wordt eveneens uitgevoerd in samenwerking met Gröninger’s partners Cindax en AAQUA.

Certification and Training

Maandelijkse rapportages
Gröninger ontwikkelt en implementeert managementrapportages over reinigingswerkzaamheden, die PLC-gegevens gebruiken ten behoeve van toegankelijke rapporten die prestaties, reparatiestatus, onderhoudsintervallen, milieubelasting en verbruiksdata van hulpbronnen (water, chemicaliën, energie, etc.) weergeven.

Audits van depot en apparatuur
Deskundig personeel van Gröninger is beschikbaar tijdens de voorbereiding en de audits zelf. In veel landen zijn SQAS-audits vereist. Veel verladers / en bedrijven in de levensmiddelenindustrie voeren jaarlijkse controles uit op voedselveiligheid in de keten. In alle gevallen is de ervaring en kennis van Gröninger een waardevolle bron voor vlotte en succesvolle auditprocessen.

Cleaning Guard
Cleaning Guard Software is ontwikkeld om de reinigingswerkzaamheden te controleren en te valideren gericht op de kwaliteit, voedselveiligheid en operationele efficiëntie.

Training reinigingsapparatuur en waterbehandeling
Gröninger trainingsprogramma's zijn op maat gemaakt voor specifieke behoeften. De nadruk kan worden gelegd op onderhoud, storingsanalyse, reiniging of correct en economisch gebruik van chemicaliën, apparatuur en verbruiksartikelen. Gröninger adviseert welke procedures en methoden moeten worden gevolgd om veilige, economische en effectieve operaties uit te voeren voor specifieke eerder vervoerde ladingresiduen.

Tijdelijke personeelsvoorziening op locatie
De meest uitgebreide vorm van ondersteuning is het aanbod van personeel op locatie in verschillende rollen en gedurende variërende tijdsbestekken. Deze vorm van ondersteuning is zeer nuttig bij het opstarten van nieuwe bedrijfsactiviteiten waar technische kennis moet worden ontwikkeld. Groninger selecteert de juiste mensen vanuit een pool van interne en externe deskundigen. Tarieven zijn afhankelijk van specifieke klantwensen.

volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige
volgende >
< vorige