Tankreiniging is ons vak

Gröninger Cleaning Systems is de partner of choice voor realisatie en onderhoud van een tankreiniging voor het inwendig en uitwendig reiniging van ISO tankcontainers, tankauto’s, bulkwagens en silowagens.

Onze klanten zijn tankreinigingsstations en tank container depots over de gehele wereld. Door de jarenlange ervaring en de opgebouwde kennis op het gebied van tankreiniging heeft Gröninger zich ontwikkeld tot de benchmark in de industrie. Om dat te blijven wordt door Gröninger veel aandacht besteed aan onderzoek en innovatie. Het realiseren van een nieuwe reinigingsinstallatie maakt iedere Gröninger medewerker blij; een vervolgopdracht is reden voor pure trots!

Turn-key
techniek partner

Duurzaamheid en energievoorziening

Veiligheid

Ergonomie en kwaliteit

Kwaliteit en borging

Non-food en Chemie

Service en Support Beyond Cleaning

Reststroom verwerking: waterzuivering en luchtzuivering

Software & borging: Cleaning Guard

Turn-key techniek partner

Gröninger verzorgt het gehele traject; van het ontwerp, de bouw, de installatie tot onderhoud en service van de tankreinigingsinstallatie. Gröninger levert op basis van jarenlange ervaring ook de essentiële input wat betreft civiele techniek, infrastructuur en technische periferie. Denk daarbij aan waterzuivering, luchtzuivering, droger en warmwater voorziening (met CV- ketel of stoomketel).

Het werkgebied van Gröninger is dus erg breed; wij zijn een turn-key partner en bieden één aanspreekpunt voor het totale project. Bij het ontwerp van de installatie staat duurzaamheid en bedrijfszekerheid voorop. Tijdens de bouw wordt alleen gebruik gemaakt van A-kwaliteit materialen. Doordat Gröninger al decennia actief is, is er veel ervaring opgebouwd in het toepassen van de juiste componenten.

volgende >

Duurzaamheid en energievoorziening

De prijzen voor aardgas, olie en elektriciteit zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Energie heeft een flink aandeel in de kostprijs van een tankreiniging. Ook spelen -zeer terecht- de duurzaamheidsaspecten van installaties die gebruik maken van fossiele brandstoffen een steeds belangrijkere rol. Bij veel bedrijven bestaat de behoefte/noodzaak de CO2 uitstoot terug te dringen. Door energie te besparen of alternatieve energiebronnen te gebruiken is het mogelijk om de kostprijs te drukken én groener te opereren.

Daarom is er bij Gröninger speciale aandacht voor:

- Duurzame stoom- en CV-systemen

 • Voor het opwarmen van het waswater wordt meestal de keuze gemaakt tussen een stoomketel of een CV-ketel. De stoomketel (of stoomgenerator) heeft meestal de voorkeur. Stoom biedt nl. naast de functie opwarmen van water nog enkele andere mogelijkheden, zoals het voorverwarmen/opwarmen van tanks, vooraf opstomen, het steriliseren na de reiniging (Koosjer reinigen), etc.

- Energiebesparing

 • Om het energieverbruik te reduceren past Gröninger diverse technieken toe. o.a:
  • Frequentieregelaars: zorgen voor een lager stroomverbruik en minder onderhoud aan de hogedrukpompen.
  • Rookgascondensatoren: koelen de rookgassen uit de stoomketel en leveren de teruggewonnen energie in het waswater.
  • Afvalwaterkoeling: zorgt voor een lager energieverbruik en een beter rendement van de olie/vet afscheider en de DAF unit van de waterzuivering.
  • Warm gevoede pompen: maken het mogelijk om heet water te bufferen en daarmee de piekcapaciteit van een installatie te reduceren, wat een efficiënter ontwerp mogelijk maakt.

- Alternatieve energiebronnen

 • Naast de klassieke stoom- en CV-ketel heeft Gröninger inmiddels ook diverse andere warmtebronnen toegepast:
  • Biogas: bij de vergisting van biologisch afval ontstaat biogas. Dit gas kan ingezet worden voor het voeden van bijvoorbeeld een stoomketel.
  • Warmtekrachtkoppeling: de inzet hiervan levert zoveel restwarmte op dat hiermee een groot deel van het waswater opgewarmd kan worden.
  • Aardwarmtepompen: die kunnen gebruik worden om de energie die in diepere aardlagen opgeslagen is te benutten.

< vorige
volgende >

Veiligheid

Het reiniging van tanks is niet ongevaarlijk. De tanks bevatten soms agressieve chemicaliën, er wordt gebruik gemaakt van heet water onder hoge druk en er wordt op hoogte gewerkt. Deze werkomstandigheden maken het noodzakelijk om risico’s maximaal in te kaderen. Gröninger houdt bij het ontwerp van de installatie daarom het welzijn van de reiniger en het milieu nauw in het oog. Gröninger houdt o.a. rekening met:

- Valbeveiliging

 • Bij de selectie van een valbeveiliging kan gekozen worden tussen een individuele of collectieve valbeveiliging. Vaak wordt gekozen voor een individueel systeem waarbij de reiniger zichzelf zekert met een haak die aan een valstopper gemonteerd is. Mocht de reiniger vallen dan wordt zijn val gebroken door het valblok. In het ontwerp van de wasbaan wordt rekening gehouden met optimale bewegingsvrijheid voor de operator. Bekijk de film via YouTube.

- Aarding

 • Tijdens het reinigen van bepaalde producten kan explosiegevaar ontstaan. Om dit gevaar in te dammen is het noodzakelijk dat een degelijk aardingssysteem gebruikt wordt. Dit systeem zorgt ervoor dat statische elektriciteit veilig afgevoerd wordt zonder een vonk te creëren.
< vorige
volgende >

Ergonomie en kwaliteit

De kwaliteit van de reiniging wordt bepaald door een goed functionerende installatie en een goed getrainde reiniger die vanzelfsprekend ook de juiste hulpmiddelen ter beschikking moet hebben. Bij Gröninger houdt dit o.a. het volgende in: - Automatische wasprogramma’s

 • Door gebruik te maken van vaste wasprogramma’s, die op basis van ervaring zijn ontwikkeld, wordt de basis gelegd voor een goede reiniging. De reiniger kan zich richten op alle randzaken terwijl het programma loopt.

- Training

 • Tijdens de oplevering van een installatie wordt veel aandacht besteed aan het instrueren van reinigers. Ook beschikt Gröninger over een uitgebreid netwerk van ervaren reinigers welke op interim basis ingeschakeld kunnen worden.

- Tools

 • Denk daarbij een hogedrukpistolen rondom de werkplek, schuimpistolen, vernevelingsystemen, etc. Een ander voorbeeld is de vacuüm extractor. Om tanks snel te kunnen inspecteren is dit een handige tool. D.m.v. perslucht wordt de damp na de reiniging binnen een mum van tijd uit de tank getrokken. Bekijk de video.
< vorige
volgende >

Kwaliteit en borging

Hierbij is het belangrijk een onderscheid te maken tussen levensmiddelen en chemie/non-food Tankreiniging Food Bij het reinigen van levensmiddelen staat kwaliteit en food-safety bovenaan. Vervuilde tanks met restlanding van vruchtensappen, oliën, chocolade, etc. worden met Gröninger installaties volgens de strengste criteria schoon gemaakt. De installaties worden dusdanig ontworpen dat de reiniger alle tools in handen heeft de tank naar de eisen van de verlader te reinigen en dat proces ook van a tot z te borgen. Daarom is er in een Gröninger installatie speciale aandacht voor: - het reinigen van laad- en losslangen

 • Naast de tank zelf is ook het reinigen van appendages en laad- en losslangen van groot belang. Gröninger heeft hiervoor verschillende toepassingen ontwikkeld. De standaard voor het reinigen van laad- en losslangen bestaat uit een roestvrijstalen frame waarop slangen vrij van de washalvloer gereinigd kunnen worden. Een meer geavanceerde oplossing biedt de mogelijkheid om slangen automatisch te stomen, te reinigen en te drogen via een manifold.

- het steriliseren met stoom

 • Stoom wordt veel toegepast bij het reinigen van levensmiddelentanks. Sommige producten, zoals olie en chocolade, hebben een hoog smeltpunt. Door voorafgaand aan de reiniging stoom in de tank te blazen kunnen deze producten gemakkelijk verwijderd worden. Hierdoor wordt de waterzuivering minder belast en wordt er minder water en energie verbruikt tijdens het wasproces.

- het desinfecteren van de gereinigde tanks

 • Door na de reiniging stoom in de tank te blazen worden eventuele resterende bacteriën gedood. Dit is o.a. een vereiste bij Koosjer reinigingen. Gröninger installaties hebben de mogelijkheid stoom via de mangaten in te blazen. Dit proces verloopt volledig geautomatiseerd en kan met temperatuur sensoren bewaakt worden.

- PLC sturing en sensoren

 • Het reinigingsproces wordt vanuit de PLC aangestuurd en met diverse sensoren gecontroleerd.

- Cleaning Guard.

 • Gröninger installaties kunnen worden voorzien van speciale tank cleaning software. Deze techniek is samen met tankcleaning operators, verladers en software specialisten tot stand gekomen. Cleaning Guard is een systeem dat het reinigingsproces valideert en controleert op een manier die de hoogst mogelijke kwaliteit van tankreiniging waarborgt. Hierbij worden o.a. de temperatuur, druk, flow, dosering reinigingsmiddel en tijdsverloop van het reinigen gemeten. De gemonitorde procesparameters kunnen middels grafieken en tabellen aan de klant en verladers beschikbaar gesteld worden. Het Cleaning Guard systeem voor tankreiniging en ISO tankcontainerreiniging is geauditeerd en geaccrediteerd door Sure Global Fair (SGF).
< vorige
volgende >

Non-food en Chemie

De variëteit aan geproduceerde chemicaliën is enorm. Een groot gedeelte van deze chemicaliën wordt vloeibaar in tankwagens en tankcontainers of als poeder of korrels in bulkwagens vervoerd. De enorme diversiteit vraagt bij de reiniging om een specifieke aanpak. Veiligheidsaspecten zijn nog prominenter dan bij food. Zo is er speciale aandacht voor: - De optimale werkdruk

 • De gebruikte werkdruk is bepalend voor het reinigingsresultaat. Sommige restladingen zijn eenvoudig te reinigen met max. 50 of 100 bar. Voor bepaalde chemicaliën zijn hoge werkdrukken nodig bij tankreiniging. Daarom biedt Gröninger naast installaties die op 50 en 100 bar werken ook installaties met ‘heavy duty’ 200 bar pompen. De restproducten worden via een programma automatisch gekoppeld aan een passend reinigingsmiddel met het oog op een optimaal resultaat.

- Tankreiniging in ATEX omgeving

 • Als er sprake is van een producten met een laag vlampunt dan bestaat het risico op explosiegevaar. Om deze producten veilig te kunnen reinigen is een wasbaan nodig met een ATEX keurmerk. Gröninger levert installaties met ATEX gecertificeerde componenten zodat ook deze reinigingen tot een goed einde gebracht kunnen worden.

- luchtzuivering in de tankreiniging

 • Bepaalde chemicaliën zoals ammoniak en acrylaat veroorzaken geuroverlast. Om de overlast tot een minimum te beperken heeft Gröninger een geïntegreerde oplossing ontwikkeld. Vrijkomende gassen worden afgezogen en in een luchtzuiveringsinstallatie onschadelijk gemaakt. De installatie bestaat veelal uit een combinatie van gaswassers (alkalisch en zuur) en een actief-kool filter.

- speciale apparatuur voor kunsthars- en latexreiniging

 • Het reinigen van ingedroogde latex of kunsthars vraagt meer dan een hoge werkdruk en temperatuur. Daarom heeft Gröninger een efficiënte latex reinigingsinstallatie ontworpen. Hierbij wordt reinigingsmiddel middels een recirculatiesysteem in de tank verpompt.

- speciale apparatuur voor MDI en TDI reiniging

 • Het reinigen van ingedroogde MDI en TDI gebeurt met een werkdruk van maar liefst 800 bar, een hoge temperatuur en een groot circulatievolume. Gröninger heeft in samenwerking met partner Dynajet een MDI/TDI reinigingsinstallatie ontworpen. Hierbij wordt reinigingsmiddel middels een recirculatiesysteem in de tank verpompt.

Naast specifieke techniek voor food en chemie zijn er tankreiniging componenten die universeel gebruikt kunnen worden, waaronder: - verwarmingssysteem voor tanks en tankcontainers

 • Tankwagens en -containers die beladen zijn maar niet aangekoppeld moeten met een externe warmtebron op temperatuur gehouden worden. Afhankelijk van het type tank en product kan gekozen worden voor stoom, warm water of elektriciteit. In de praktijk is stoom het meest gekozen verwarmingsmedium. Temperatuurgevoelige producten kunnen gecontroleerd verwarmd worden zodat de veiligheid en kwaliteit van het product gewaarborgd blijven.

- Drogers voor tankauto's, tankcontainers en bulkwagens

 • Met de nieuwste versie van het Gröninger drypack wordt de droogtijd ingekort tot ca. 7-8 minuten. Door deze korte droogtijd is de baan weer snel beschikbaar voor een nieuwe wagen. Bij het drogen wordt gebruikt gemaakt van warme en gefilterde lucht. De gebruikte filters voldoen aan de strengste eisen die gesteld worden door verladers. De lucht wordt middels roestvrijstalen blaaspijpen in de tanks geblazen zodat slangen heel blijven en vervuiling weinig grip heeft.

Naar aparte pagina

< vorige
volgende >

Service en Support Beyond Cleaning

Voor service & support is er maar één referentiepunt: de klant en zijn reinigingsactiviteiten. Gröninger service & support modules komen voort uit een grondige analyse van de vereisten van de klant die essentieel zijn voor succesvolle bedrijfsvoering op basis van efficiënte en effectieve processen. Naast het feit dat Gröninger maatwerk installaties ontwikkelt en levert, is de Gröninger organisatie toegewijd om maatwerk service, onderhoud en support te bieden nadat de apparatuur is geïnstalleerd en de inbedrijfname is afgerond: wij noemen dat “support beyond cleaning”. Lees meer.

Naar aparte pagina

< vorige
volgende >

Reststroom verwerking: waterzuivering en luchtzuivering

Gröninger is turn-key leverancier van alle techniek in en rondom te tankreiniging en levert de benodigde apparatuur voor de waterzuivering. Afhankelijk van de te reinigen producten én de lokale lozingseisen wordt de optimale installatie samengesteld. Veelal bestaat deze uit een olie-/vetafscheider, buffertanks, DAF unit en een bioloog. Om energie te sparen is de laatste jaren een aantal systemen bedacht om energie terug te winnen en water gedeeltelijk opnieuw te gebruiken. Bij veel installatie is teven een luchtzuivering noodzakelijk of gewenst. Ook daarvoor is Gröninger de partner bij uitstek. Lees meer.

Naar aparte pagina

< vorige
volgende >

Software & borging: Cleaning Guard

Cleaning Guard is een gecombineerd software / hardware tool voor borging van een tankreiniging en is als pakket inmiddels in gebruik is bij talloze tankreinigingsbedrijven ter wereld. Daarmee is dé standaard gezet. De ontwikkeling heeft plaats gevonden in nauwe samenwerking met tankreiniging operators, verladers en intern en externe software specialisten. De combinatie van de expertise en ervaring van deze specialisten heeft geleid tot een systeem dat het reinigingsproces valideert en controleert op een manier die de hoogst mogelijke kwaliteit van tankreiniging waarborgt. Lees meer.

< vorige